logo
Bize jaň ediň +99312 94 22 33
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy ş.7

Multimodal gatnawlary
Bölüm

Bölüm

Multimodal gatnawlary

Ulaglaryň dürli görnüşleri arkaly, şol sanda awtomobil, demir ýol, awia gatnawlary, deňiz we konteýner gatnawlary, ýük daşamalary sepleşdirip, ýüküň ýüklenilen ýerinden onuň düşürilmeli ýerine çenli şeýle hem harytlary saklamak, ýükleme-düşürme işleri, gümrük resmilleşdirme işleri amala aşyrylýar.

Bu hyzmatlary öz wagtynda, netijeli we ýokary hilli ýerine ýetirip, ulaglar hem ýükler bilen bagly degişli çözgitleri utgaşdyrmak üçin Türkmenistanyň her welaýatynda we Türkmenbaşy Halkara portynda wekillerimiz bar.

Logistiki ulgamymyzyň gatnaşyjylarynyň zähmeti netijesinde – Müşderiniň kanagatlylygy.