Esasy sahypa dolanmak

Şahsy otaga girmek

Resminamalar Täzelikler Tenderler Esaslandyryjylar Habarlaşmak

Islendik ugurlara ýük daşamak hyzmatlary

Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" islendik ugurlar boýunça howa gatnawlarynda rejeli ýük daşamak hyzmatlaryny amala aşyrýandygymyzy Size bildirýäris.

Ýük gatnawlaryny hasaplamak

*Hasaplama çen bilen geçirilýär. Netije hakyky bahadan tapawutly bolmagy mümkin.

Amala aşyrylýan ýük gatnaw görnüşleri

Üstaşyr we eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan bir ýa-da birnäçe ulag görnüşleri arkaly (multimodal) ýük alyja eltmekde ýerlikli logistiki çözgütleri işläp düzmek.

Resminamalaryň nusgalary

Gerekli resminamalaryň ählisimiň nusgalary bir ýerde jemlenen.

Howa gatnawlarynyň resminamalary
Demirýol gatnawlarynyň resminamalary
Awtoulag gatnawlarynyň resminamalary
Deňiz gatnawlarynyň resminamalary

Soňky täzelikler
we habarlar

Hemmesini görkez

Online ýüz tutma

Resminamalary onlaýn ugratmak üçin gerekli faýllary saýlaň we degişli düwmäni basyň.

Esaslandyryjylar & Paýdarlarymyz

"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" AGPJ 2018-nji ýylyň 31-nji iýulunda Türkmenistanyň Prezidentiniň karary esasynda döredildi.

TULM AGPJ-nyň wezipeleri:
•Ýurdumuzyň logistika ulgamyny ýokarlandyrmak;
•Tranzit ýükleriň möçberini hasda artdyrmak;
•Eksport-import ýükleri ýük ugradyjydan ýük alyja gowşurmakda logistiki çözgütleri işläp düzmek

Teswirler we hyzmatdaşlar