Halkara awia kargo hyzmatlary

Paýlaşylan wagty: 11 , 2021


Yzygiderli gatnawlar:
- Türkmenabat-Frankfurt-Türkmenabat
- Türkmenabat-Pekin-Türkmenabat
- Türkmenabat-Stambul-Türkmenabat

Üstaşyr gatnawlar (Türkmenabat halkara howa menziliniň üsti bilen amala aşyrylýar)
- Pekin- Frankfurt
- Frankfurt- Pekin
- Stambul-Pekin
- Pekin-Stambul

Sargytlar boýunça goşmaça amala aşyrylýan gatnawlar:
- Türkmenabat-Abu-Dabi-Türkmenabat
- Türkmenabat-Bangkok-Türkmenabat
- Türkmenabat-Moskwa-Türkmenabat
- Sargytlara görä beýleki ýurtlara hem gatnawlary amala aşyrylýar.

Howa gämileri arkaly ýükleri daşamaklygy sargyt etmek üçin şu ýere basyň!

tulm@online.tm elektron poçta salgymyza hem sagydy ugradyp bilersiňiz!