Habarlar arhiwy

12 , 2022

TULM: Eýranyň Inçeburun stansiýasyndan Hytaýa ilkinji konteýner otly ýola çykdy

21 Oktýabr, 2021

Ulag-üstaşyr geçelgelerini mümkinçiliklerini giňden ulanmak

20 Oktýabr, 2021

TULM BMG-nyň Türkmenistanyň üsti bilen Owganystana ugradan ununy daşaýar

15 Oktýabr, 2021

Poçta ulgamyny giň gerimli ösdürmek işleri amala aşyrylýar

13 Sentýabr, 2021

Täze ekspress demirýol hyzmatlary

06 Sentýabr, 2021

"Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi" AGPJ Türkmenistanyň eksport harytlarynyň sergisine gatnaşdy

15 , 2021

Özbegistan we Owganystan Yslam Respublikasyna tiz zaýalanýan ýükleri ýörite doňduryjy konteýnerlerde demir ýol arkaly üstaşyr geçirildi.

15 , 2021

TULM Gruziýadan Özbegistana ugran konteýner otlusynyň gatnawyna ýardam edýär

11 , 2021

Halkara awia kargo hyzmatlary

09 , 2021

Lapis Lazuli Ylalalaşygy boýunça "Ýeke-täk logistika merkeziniň" döredilmegi

09 , 2021

Konteýnerler baradaky gümrük konwensiýasy

06 , 2021

«Ulag diplomatiýasy» ugruna degişli fakultatiw okuw maslahaty geçirildi

27 , 2021

TULM Türkiýeden Özbegistana ugran ilkinji ekspres otlynyň gatnawyna ýardam edýär

22 , 2021

Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň metbugat brifingi

12 , 2021

TULM türkmen turbalarynyň uçarlar arkaly Türkiýä daşalmagyny gurnady

05 Dekabr, 2020

TULM türkmen önümleriniň Hytaýa ugradylmagyny gurnaýar

26 Noýabr, 2020

Türkmenistandan Hytaýa iberilen ilkinji konteýner otly

26 Noýabr, 2020

Hytaýdan iň uzyn konteýner otly ilkinji gezek Türkmenistana gelýär

02 Noýabr, 2020

Türkmenistandan Hytaýa demir ýol boýunça ilkinji gezek polipropilen ugradyldy

21 Oktýabr, 2020

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» AGPJ Türkmenbaşy Halkara deňiz porty boýunça ýük daşamakdaky tejribesini kämilleşdirýär

21 Oktýabr, 2020

TULM “Lapis Lazuli” ugry boýunça ýük gatnawlaryny gurnaýar

12 Oktýabr, 2020

Hytaýdan Türkmenistana gaýdan ilkinji konteýner otlusy Gypjaga geldi

12 Oktýabr, 2020

“Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi” halkara ýük gatnawlaryny gurnamaga işjeň gatnaşýar

16 , 2020

“Demirgazyk-Günorta” demirýol geçelgesi boýunça Türkmenistana konteýner otlusy geldi